Giới thiệu

Tính năng

Bảng giá

Tải xuống

Đăng ký sử dụng

Đăng ký sử dụng

Liên hệ

GLOBAL LOGIN - Phần mềm quản lý tài nguyên Facebook Global chuyên nghiệp
Giúp tạo Môi trường Global cho hàng trăm nhân sự
Giúp tinh gọn mô hình và tối ưu chi phí cho phòng Marketing

DÙNG THỬ NGAY

Được tin tưởng bởi

15,000+

Người dùng

Phân phối dấu vân tay dựa trên thống kê người dùng thực

Tạo nhanh profile

Tích hợp
tự động hoá

DÙNG THỬ NGAY

Miễn phí dùng thử 14 ngày

Lưu trữ 

không giới hạn

tài khoản 

Tiện lợi

Quản lý danh sách tài khoản Facebook trên 1 bảng tính. Lọc và tìm kiếm dễ dàng.
Tạo môi trường sạch giúp an toàn cho tài khoản. Lưu lịch sử và tự động hóa thao tác.

An toàn

Tiết Kiệm

Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức khi chỉ cần sử dụng một công cụ duy nhất

Đa chức năng

Nhiều chức năng tự động được tích hợp vào phần mềm
Quản lý số lượng lớn tài khoản Facebook, Quản lý chung tại 1 bảng tính, Phân chia tài khoản theo nhóm, thêm, sửa, xóa thông tin dễ dàng

Sức mạnh của 

Các bên đối tác đã tin tưởng và sử dụng ứng dụng Global Login

Global Login

Tạo hồ sơ trình duyệt an toàn với định danh riêng biệt

Nhanh chóng tạo hồ sơ trình duyệt ảo, mỗi hồ sơ xuất hiện dưới dạng thiết bị riêng biệt với định danh và bộ lưu trữ riêng biệt của chúng

Quản lý và chia sẻ hồ sơ một cách an toàn trong nhóm với toàn quyền kiểm soát

Hợp lý hóa hoạt động cộng tác với Teamwork 2.0 để hoạt động nhanh chóng và hiệu quả bất kể quy mô công ty của bạn hay đồng nghiệp của bạn phân tán về mặt địa lý như thế nào.

Chia sẻ các profile cho thành viên dễ dàng

Tích hợp khả năng chia sẻ, quản lý quyền thao tác profile của thành viên

Tự động hóa các tác vụ thủ công

Tự động tương tác, tự động đăng nhập, tự động like và bình luận bài viết, dễ dàng hơn khi nuôi VIA

Báo hiệu trạng thái tài khoản

Kiểm tra, báo hiệu, hiển thị các dạng trạng thái tài khoản 1 cách trực quan

Dễ dàng sử dụng proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Chỉ việc add thông số proxy là sử dụng các định dạng mới nhất

Tự động tạo trình duyệt bảo mật
Tạo và quản lý nhiều thành viên
Phân quyền profile cho thành viên
Tự động đăng nhập Facebook
Tự động kiểm tra trạng thái tài khoản
Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến
Cơ chế phân quyền khoa học, quản lý phòng Facebook Marketing với hàng trăm nhân sự vô cùng đơn giản

hàng đầu Việt Nam

Giả lập trình duyệt

Global Login cung cấp lựa chọn trình duyệt dựa trên Chromium, lõi được cập nhật thường xuyên để không bị phát hiện.

Giả lập trình duyệt

Global Login sử dụng lõi Chromium của Google trong khi thêm các khả năng quản lý định danh của trình duyệt. Tuy nhiên, không giống như Chrome, chúng tôi không gửi các tham số thực đến Google.
Công Nghệ Bảo Mật
Bảo vệ người dùng trong hệ thống
Với công nghệ mã hoá dữ liệu hiện đại, cơ chế bảo mật của Global Login chỉ cho phép khách hàng truy cập dữ liệu của họ trên hệ thống.
Ngay cả đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng không có khả năng đọc được dữ liệu khách hàng lưu trữ.
Dữ liệu khách hàng được
bảo mật tuyệt đối

Giao diện tính năng Global Login

Giao diện quản lý trên website Global Login

Video trải nghiệm Global Login

Bảng giá

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

1.000.000đ

4.500.000đ

6.000.000đ

(750.000đ/ tháng)

(500.000đ/ tháng)

100

0

Đăng ký

Doanh nghiệp
lớn

10.000.000đ

45.000.000đ

60.000.000đ

(7.500.000đ/ tháng)

(5.000.000đ/ tháng)

3000

50

Đăng ký

Doanh nghiệp
nhỏ

4.200.000đ

18.900.000

25.200.000đ

(3.150.000đ/ tháng)

(2.100.000đ/ tháng)

1000

20

Đăng ký

Đội nhóm

2.000.000đ

9.000.000đ

12.000.000đ

(1.500.000đ/ tháng)

(1.000.000đ/ tháng)

300

10

Đăng ký

Cá nhân

Mua thêm thành viên: 200K/ 1 thành viên/ tháng

Số lượng Admin

1

1

2

5

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

Cá nhân

1.000.000đ

4.500.000đ

6.000.000đ

(750.000đ/ tháng)

(500.000đ/ tháng)

100

0

Đăng ký

Mua thêm thành viên:
200K/ 1 người/ 1 tháng

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

Cá nhân

1.000.000đ

4.500.000đ

6.000.000đ

(750 K/ tháng)

(500 K/ tháng)

100

0

Đăng ký

Số lượng Admin

1

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

Mua thêm thành viên:
200K/ 1 người/ 1 tháng

Đội nhóm

2.000.000đ

9.000.000đ

12.000.000đ

(1,5 tr/ tháng)

(1 tr/ tháng)

300

10

Đăng ký

Số lượng Admin

1

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

Mua thêm thành viên:
200K/ 1 người/ 1 tháng

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

Doanh nghiệp nhỏ

4.200.000đ

18.900.000

25.200.000đ

(3,15 tr/ tháng)

(2,1 tr/ tháng)

1000

20

Đăng ký

Số lượng Admin

2

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

Mua thêm thành viên:
200K/ 1 người/ 1 tháng

Quản lý profile

Đồng bộ hoá profile giữa các máy tính

Mã hoá dữ liệu

Tạo profile với các định danh riêng biệt

Tích hợp với các proxy HTTPS và SOCKS phổ biến

Số lượng profile

Thời gian sử dụng và Giá

1 tháng

6 tháng  + tặng thêm 1 tháng

12 tháng + tặng thêm 3 tháng

Tiết kiệm 60%

Tiết kiệm 36%

Team

Số lượng thành viên

Thêm thành viên

Chia sẻ profile

Số lượng Admin

5

Doanh nghiệp Lớn

10.000.000đ

45.000.000đ

60.000.000đ

(7,5 tr/ tháng)

(5 tr/ tháng)

3000

Đăng ký

50

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

(Chỉ hiệu lực khi có thành viên)

Cá nhân

Đội nhóm

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp lớn

Chính sách

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Global Login- Phần mềm quản lý tài nguyên Facebook Global

Hotline: 0936.098.066

Address: Tòa nhà 185A, ngõ 750 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Website: https://globallogin.vn

Email: globallogin.vn@gmail.com

ĐĂNG KÝ

Gói cá nhân
Gói đội nhóm
Gói doanh nghiệp nhỏ
Gói doanh nghiệp lớn
1 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

GÓI DOANH NGHIỆP
LỚN

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ 14 NGÀY

ĐĂNG KÝ

Gói doanh nghiệp lớn (50 thành viên)
1 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

ĐĂNG KÝ

Gói doanh nghiệp nhỏ (20 thành viên)
1 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

GÓI DOANH NGHIÊP
NHỎ

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ 14 NGÀY

ĐĂNG KÝ

Gói đội nhóm (10 thành viên)
1 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

GÓI ĐỘI NHÓM

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ 14 NGÀY

ĐĂNG KÝ

Gói cá nhân (0 thành viên)
1 Tháng
6 Tháng
12 Tháng

GÓI CÁ NHÂN

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ 14 NGÀY